Các ưu điểm, nhược điểm của loại hình công ty TNHH

thanh-lap-doanh-nghiep-tnhh
Công ty TNHH bao gồm: Công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH từ 2- 50 thành viên. Công ty TNHH 1 thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu của công ty và thành lập công ty TNHH 2 người trở lên trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên từ 2 thành viên cho đến 50 thành viên, Thành viên công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Ưu điểm, nhược điểm của loại hình công ty TNHH

Ưu điểm:
  • Do số lượng thành viên không quá nhiều, thành viên muốn chuyển nhượng phần góp vốn cho người không phải thành viên công ty thì thành viên đó phải chào bán cho thành viên còn lại trong công ty. Nếu các thành viên còn lại trong công ty không đồng ý mua thì mới được chuyển nhượng cho người không phải của công ty nên dễ dàng quản lý, tránh được sự tham gia của các cá nhân không quen biết
  • Rất phù hợp với các công ty mới bắt đầu, công ty gia đình, hoặc các công ty có bí quyết về kinh doanh
  • Các thành viên góp vốn công ty sẽ chịu TNHH khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác có trong điều lệ
Nhược điểm:
Khả năng huy động vốn của công ty TNHH sẽ kém hơn so với công ty cổ phần. Vì chỉ được phát hành trái phiếu để huy động vốn vay mà không được phát hành cổ phiếu và cũng không tham gia thị trường chứng khoán.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH
+ Danh sách thành viên công ty đối với các công ty có 2 thành viên trở lên
+ Điều lệ công ty TNHH do các thành viên hoặc chủ sở hữu ký
+ Hợp đồng thuê trụ sở chính công ty
+ CMND, hộ chiếu của các thành viên trong công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Bạn cần lưu ý pháp luật doanh nghiệp không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hoặc tối đa cho doanh nghiệp. Vì vậy số vốn điều lệ thành lập công ty TNHH sẽ hoàn toàn do thành viên góp vốn  và quyết định dựa trên lĩnh vực kinh doanh và chi phí đầu tư ban đầu của doanh nghiệp.
Khi tiến hành thành lập công ty, thành viên không nên để vốn điều lệ quá cao mà có thể để ở mức vừa phải và tăng vốn điều lệ của công ty tùy thuộc vào từng giai đoạn của hoạt động kinh doanh.

Các bước thành lập Công ty TNHH

  1. Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH theo hướng dẫn nêu trên.
  2.  Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tới sở kế hoạch và đầu tư
Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH có hai cách: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố hoặc nộp trực tuyến thông qua cổng thông tin trực tuyến.
Nếu bạn thành công ty TNHH tại thành phố Hà Nội thì chỉ áp dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến.
  1. Cán bộ phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đăng kí chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho bạn những nội dung cần phải sửa, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong vòng năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
  2. Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả đăng ký thành lập công ty theo lịch hẹn.
  3. Tiến hành thủ tục khắc dấu cho công ty và công bố mẫu dấu công ty trên cổng thông tin quốc gia
  4. Đăng báo cáo thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn trên cổng thông tin quốc gia