Nhật Bản cung cấp ảnh vệ tinh quan sát mặt đất cho Việt Nam

a344c3a93f.jpeg
Nhật Bản cung cấp ảnh vệ tinh quan sát mặt đất cho Việt Nam - Ảnh 1.

Thỏa thuận phối hợp giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và JAXA về bàn luận dữ liệu vệ tinh được giao kèo ngày 18-9 – Ảnh: T.HÀ

Đây là nội dung chính trong ký kết phối hợp về bàn luận dữ liệu vệ tinh vừa được giao kèo ngày 18-9 giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và JAXA, trong phạm vi hội thảo “Hệ thống quan sát Trái đất toàn cầu gianh giới châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 10” tại Hà Nội.

Thỏa thuận giữa cơ quan nghiên cứu vũ trụ hai nước nhằm hỗ trợ chương trình DataCube ở Việt Nam – 1 nền móng dữ liệu lớn của các vệ tinh quan sát Trái đất để lớn mạnh các áp dụng liên đới đến giám sát lúa, rừng và luôn luôn có chữ tín nước cũng như thúc đẩy việc dùng dữ liệu vệ tinh trong các lĩnh vực kể trên.

Theo ông Phạm Anh Tuấn – tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam – việc giao kèo là phạm vi để hai bên mở mang phối hợp trong lớn mạnh nghiên cứu, áp dụng qua việc dùng các mặt hàng quan sát đất (mặt hàng EO), không chỉ của vệ tinh ALOS-2 mà còn của các vệ tinh khác cũng như các dữ liệu đã có sẵn trong bộ máy DataCube.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ vận hành và duy trì Việt Nam DataCube để lưu trữ dữ liệu ALOS-2, thúc đẩy việc dùng dữ liệu; thực hành các nghiên cứu, áp dụng và thúc đẩy dùng các mặt hàng EO của các vệ tinh khác đặc thù là vệ tinh Nhật Bản cũng như dữ liệu có sẵn chuyên dụng cho cho hoạt động của bộ máy Việt Nam DataCube.

Các hoạt động thuộc ký kết này được khởi đầu triển khai ngay trong vòng hai năm, ngay khi hai bên giao kèo đến tháng 9-2019.